Avís Legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSI), passem a indicar:

Titular de la pàgina web: CERCLE DEL LICEU (d’ara endavant “Cercle del Liceu”).

Adreça: Rambla dels Floristes núm. 65.

CP: 08002 Barcelona.

CIF: G-08413528

Associació inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat, Núm. 116, de la Secció 1ª.

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.

1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web del Cercle del Liceu, concretament, sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan Cercle del Liceu així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per aquesta finalitat.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web del Cercle del Liceu estan protegits per la llei.

2. El Cercle del Liceu no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, segons l'establert en l'article 17 de la LSSI.

3. El Cercle del Liceu no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat del Cercle del Liceu i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Cercle del Liceu o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part del Cercle del Liceu de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual els usuaris poden accedir a través de la pàgina web del Cercle del Liceu, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. En conseqüència el Cercle del Liceu no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.

 

3. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

La present política legal queda subjecta a l'establert en les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29 de la LSSI.

 

4. Condicions d'ús.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d'altres usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

 

5. Condicions particulars.

Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat del Cercle del Liceu.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web del Cercle del Liceu hauran d'acceptar la Política de Privacitat.

 

Política de Privacitat

1. CERCLE DEL LICEU (d'ara endavant, “Cercle del Liceu”), informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

2. Els serveis, accés als continguts i oferta de productes d'aquesta web està exclusivament dirigida a majors de 18 anys, per la qual cosa, qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir com a mínim aquesta edat, quedant prohibit l'ús de www.circulodelliceo.es i el lliurament de dades personals a persones menors d'edat.

3. El Cercle del Liceu tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (“LOPD”), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“RLOPD”).

4. Les dades de caràcter personal que es facilitin en la Web, quedaran registrades en un fitxer de clients titularitat del Cercle del Liceu degudament declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com, per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis de la nostra associació, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.

5. El simple fet de que l'Usuari enviï les seves dades personals al Cercle del Liceu suposarà el consentiment de l'Usuari per a la seva incorporació al fitxer i el seu corresponent tractament.

6. L'Usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o altre document oficial identificatiu a Cercle del Liceu, Rambla dels Floristes núm. 65, 08002 de Barcelona.

7. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al Cercle del Liceu són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

8. Qualsevol usuari que tingui qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què el Cercle del Liceu utilitza les dades dels seus usuaris, pot escriure’ns a circulo@circulodelliceo.es.