Dinar-Col·loqui Presentació de la Temporada 2017/2018 del Gran Teatre del Liceu

El passat dimarts 21 de març a les 13:30 hores va tenir lloc el dinar-col·loqui amb motiu de la Presentació de la Temporada 2017/2018 del Gran Teatre del Liceu.

El dinar-col·loqui es va realitzar a càrrec de:

Sra. Christina Scheppelmann

Directora Artística del Gran Teatre del Liceu

I amb l'assistència de:

Sr. Salvador Alemany, President del Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Sr. Roger Guasch, Director General del Gran Teatre del Liceu