CAT
La Rambla, 65
933 17 41 70
CAT
Xerrada en anglès
«Edward II» de Christopher Marlowe
Divendres, 19 Febrer 19:30
*Esdeveniments privats i exclusius per a socis del Cercle del Liceu


A propòsit de... Lessons in love and violence

La Comissió de Música del Cercle del Liceu va celebrar la xerrada en anglès «Edward II, de Christopher Marlowe» impartida pel soci Douglas Friedlander, Dr. en Llengua i Literatura Anglesa i expert en estudis shakesperians.
 
L'òpera de 2018 de George Benjamin Lessons in love and violence es basa principalment en l'obra de teatre Edward II (1592), una poderosa exploració de la reialesa, el parentiu, el poder, el sexe i la política, del dramaturg del Renaixement anglès Christopher Marlowe. Després de Shakespeare, Marlowe va ser l'altre gran dramaturg de l'època isabelina d'Anglaterra. Edward II se centra en la relació entre el rei Eduard i el seu cortesà favorit, Piers Gaveston. Marlowe explora el sexe, la gelosia i la monarquia en un llenguatge ric i sensual, nou en el drama. En aquesta xerrada en anglès, veurem els elements de l'obra de Marlowe que van inspirar a George Benjamin per a crear Lessons in love and violence.
 
Douglas Friedlander va ser professor assistent i professor en el New College i en la School for University Studies a la Hofstra University (Long Island, Nova York). També es va exercir com a president del Comitè d'Arquitectura i del Comitè d'Educació del National Arts Club de Nova York. Té un doctorat en Llengua i Literatura Angleses amb especialitat en Estudis Shakespearians, i ha impartit cursos sobre Shakespeare, Tragèdia Grega i Història del Drama.On the occasion of... Lessons in love and violence

The Music Commission of the Círculo del Liceo hosted the talk in English "Edward II, by Christopher Marlowe" by Douglas Friedlander, member of the Club and Dr. in English Language and Literature with a specialty in Shakespeare Studies.

George Benjamin’s 2018 opera Lessons in Love and Violence is based chiefly on Edward the Second (1592)a powerful exploration of kingship, kinship, power, sex and politics, by the English Renaissance playwright Christopher Marlowe.  After Shakespeare, Marlowe was the other great playwright of England’s Elizabethan age. Edward the Second focusses on the relationship between King Edward and his favorite courtier, Piers Gaveston.  Marlowe explores sex, jealousy and monarchy in a rich, sensual language new to drama.  In this talk in English, we will look at the elements in Marlowe’s play that inspired Lessons in Love and Violence.
 
Douglas Friedlander was an Assistant Professor and Teaching Fellow in both New College and the School for University Studies at Hofstra University, on Long Island, New York.  He also served as Chairman of the Architecture Committee and the Education Committee of New York’s National Arts Club. He holds a Ph.D. in English Language and Literature with a specialty in Shakespeare Studies, and has taught courses in Shakespeare, Greek Tragedy, and the History of Drama.________________________________________________________

RESERVES
  |  933 187 925  |  reservas@circulodelliceo.es

* Places molt limitades.
* Imprescindible reservar.
 En cas de no poder assistir, preguem que cancel·lin la reserva amb un mínim de 24h d'antelació.* Aquest esdeveniment pot ser ajornat o modificat, en compliment de les indicacions que puguin proporcionar les autoritats sanitàries.