CAT
La Rambla, 65
933 17 41 70
CAT
Xerrada en anglès
«Othello» de William Shakespeare
Dimarts, 23 Març 19:30
*Esdeveniments privats i exclusius per a socis del Cercle del Liceu


A propòsit de... Otello

La Comissió de Música del Cercle del Liceu va celebrar la xerrada en anglès «Othello, de William Shakespeare» impartida pel soci Douglas Friedlander, Dr. en Llengua i Literatura Anglesa i expert en estudis shakesperians.
 
El Credo de Iago a l'Otello de Verdi ha estat anomenat "una de les expressions més poderoses d'emoció negativa en tota la música". Però aquesta expressió de la veu del mal no es dóna a l’Othello de Shakespeare, una de les seves tragèdies més belles i poderoses. Llavors, qui és Iago en l'obra i quina és la seva relació amb el protagonista de l'obra, Otello? Què impulsa Otello a assassinar a la seva jove, bella i virtuosa esposa, a qui ha estimat profundament? En aquesta xerrada en anglès, explorarem el món del Othello de Shakespeare i discutirem els principals temes que aborda l'obra, inclosos l'amor, la gelosia, l'alienació i la maldat.
 
El Dr. Douglas Friedlander va ser professor adjunt i professor al New College i a l'Escola d'Estudis Universitaris de la Universitat de Hofstra, a Long Island, Nova York. El professor Friedlander també es va exercir com a president del Comitè d'Arquitectura i del Comitè d'Educació del National Arts Club de Nova York. Té un doctorat en Llengua i Literatura Angleses amb especialitat en Estudis Shakesperians, i ha impartit cursos sobre Shakespeare, Tragèdia Grega i Història del Drama.
________________________________________________________


On the occasion of... Otello

​The Music Commission of the Círculo del Liceo hosted the talk in English «Othello, by William Shakespeare» by Douglas Friedlander, member of the Club and Dr. in English Language and Literature with a specialty in Shakespeare Studies.
 
Iago’s Credo from Verdi’s Otello has been called “one of the most powerful expressions of negative emotion in all music.” But this expression of the voice of evil does not occur in Shakespeare’s Othello, one of the most beautiful and powerful of his tragedies.  Who, then, is Iago in the play and just what is his relationship to the play’s protagonist, Othello? What drives Othello to murder his young, beautiful, and virtuous wife, whom he has loved deeply?  In this talk in English, we will explore the world of Shakespeare’s Othello and discuss the major issues the play addresses, including love, jealousy, alienation, and evil. 
 
Dr. Douglas Friedlander was an Assistant Professor and Teaching Fellow in both New College and the School for University Studies at Hofstra University, on Long Island, New York.  Prof. Friedlander also served as Chairman of the Architecture Committee and the Education Committee of New York’s National Arts Club.  He holds a Ph.D. in English Language and Literature with a specialty in Shakespeare Studies, and has taught courses in Shakespeare, Greek Tragedy, and the History of Drama.


 
________________________________________________________

RESERVES
  |  933 187 925  |  reservas@circulodelliceo.es

* Places molt limitades.
* Imprescindible reservar.
 En cas de no poder assistir, preguem que cancel·lin la reserva amb un mínim de 24h d'antelació.
* Aquest esdeveniment pot ser ajornat o modificat, en compliment de les indicacions que puguin proporcionar les autoritats sanitàries.